Přehled článků Téma vedení

Inspirace: Množit Boží obrazy

Citáty k tématu „Církev jako štafeta"

ilustrační foto Javardh, Unsplash

„Život pro mne není krátká svíce. Je to nádherná pochodeň, kterou musím třímat, a chci, aby zářila co nejjasněji, až ji budu předávat budoucím generacím.“
George Bernard Shaw

„Pavel mohl opustit tuto planetu vítězně (2Tm 4,7–8), protože zde zanechal někoho, kdo bude moci předat jeho dílo další generaci. Udělali bychom dobře, kdybychom se sami sebe zeptali: ,Kdybych dnes zemřel, co bych tu zanechal?‘ Měli bychom sdílet Pavlovo naléhavé přání mít trvalý vliv a investovat sami sebe do učedníků, kteří budou moci předat poselství evangelia následující generaci. Kdo je Timoteem vašeho života? Kdo bude pokračovat, až tu nebudete? Přežití křesťanství závisí na tom, že zde zanecháme lidi, jejichž život bude proměněn a připraven na to, aby pokračovali po nás.“
Neil Cole

„Naše slovní výklady evangelia nedělají na příslušníky nové generace často žádný dojem. Chtějí vidět lidi, kteří uplatňují evangelium ve zdravých, pravdivých a uzdravujících vztazích.“
Stanley J. Grenz

„Nenápadné, neplánované výměny názorů často představují způsob předávání podnětů z jedné generace na druhou. Je to mocný nástroj, který ovlivňuje utváření mladého života, pokud – pokud jsou rodiče příležitostně se svými dětmi doma, pokud mají dostatek energie si s nimi popovídat, pokud jim mají co smysluplného předat, pokud jim na nich záleží.“
James Dobson

„Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.“
Pátá Mojžíšova 6,4–7

„Proč následuje příkaz vychovávat děti ke zbožnosti tak těsně za největším přikázáním Bible? Odpověď je prostá. Předávání duchovního dědictví dalším generacím patří k samotnému jádru našeho úkolu, který máme jako Boží obrazy. Bez duchovního množení nenaplníme základní účel své pozemské existence. Je třeba, abychom děti svým příkladem, výchovou, vyučováním a modlitbami vedli k tomu, aby žily jako Boží obrazy. Ony pak toto dědictví budou předávat další generaci. Každá část tohoto procesu nedílně patří k množení Božích obrazů.“
Richard L. Pratt

připraveno ve spolupráci s Karlem Řežábkem

Odemkněte si kompletní obsah webu!

Všechny články ke čtení i poslechu již od 41 Kč/měsíc. První měsíc jen za 1 Kč!

Koupit předplatné