Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatel webu:

Křesťanská misijní společnost, Pod Náměstím 136/8, Praha 8, IČ: 00539147

Ceny zboží

Ceny předplatného jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků (DPH).

Objednávky ze zahraničí

V případě předplácení tištěného časopisu z EU i mimo EU nás kontaktujte předem e-mailem na predplatne@zivotviry.cz. Pro každého zákazníka sjednáme individuální podmínky dodání i úhrady předplatného (je možné platit i přes PayPal).

Úhrada předplatného

Úhrada předplatného je možná bankovním převodem, poštovní složenkou i hotově v kanceláři Křesťanské misijní společnosti.
V případě úhrady ze zahraničí je možná platba též přes PayPal.

Úhrada předplatného je možná také platební kartou on-line (poskytovatelem platební brány je společnost ComGate Payments, a.s., https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana). Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a kéd CVC – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete požádáni o potvrzení platby dle nastavení Vašeho internetového bankovnictví. Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky. (Případné reklamace nebo dotazy k platbám: ComGate Payments, a. s., Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420228224267.)

Své předplatné můžete spravovat v nastavení svého zákaznického profilu.

Ceny za poštovné a balné tištěného časopisu

Poštovné a balné je již započteno v částce předplatného.

Doručování předplaceného tištěného časopisu

Zásilky dodáváme buď prostřednictvím České pošty nebo jiné přepravní společnosti, s níž máme smlouvu.

Časopis rozesíláme jednou měsíčně, vždy na začátku měsíce s výjimkou měsíce srpna, kdy časopis nevychází.

Osobní odběr tištěného časopisu

Osobní odběr je po dohodě (e-mailem či telefonicky) možný v kanceláři Křesťanské misijní společnosti na adrese Primátorská 41, Praha 8, v pracovní dny mezi 9:00 – 15:00, po osobní domluvě možno i dříve nebo později.

Zrušení předplatného a odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo na zrušení předplatného. V takovém případě je třeba, aby se o způsobu ukončení předplatného a vrácení zbylé částky za předplatné domluvil se zaměstnancem KMS, který se stará o předplatné časopisu buď e-mailem (predplatne@zivotviry.cz), nebo telefonicky (+420284841922).

Reklamační podmínky

V případě zjevných vad zboží (chybějící či nečitelné stránky, nedoručení časopisu apod.) je zákazník oprávněn požadovat opětovné zaslání bezvadného časopisu. Z důvodu vysokých nákladů na poštovné nepožadujeme až na výjimky vrácení poškozeného výtisku zpět do KMS. Pokud by se jednalo o větší množství poškozených časopisů nebo specifickou závadu, vyžádali bychom si od zákazníka takový časopis, abychom ho mohli sami reklamovat.

Zákazník může reklamovat vadu, která se projeví do dvou let od převzetí, vada však musí existovat v okamžiku převzetí zboží zákazníkem. Zákonná odpovědnost za vady dodaného zboží nepokrývá následná poškození (např. natržení stránky). To, že vada existovala v okamžiku převzetí zboží zákazníkem, je:

 • do jednoho roku od převzetí zboží zákazníkem předpokládáno automaticky, ledaže:
  • prodávájící neprokáže opak,
  • povaha věci nebo vady to vylučuje.
 • V druhém roce po nákupu musí existenci vady v okamžiku převzetí zboží zákazníkem prokázat zákazník.

Náklady na poštovné při vracení vadného zboží nebo při výměně za bezvadný či jiný titul hradí Křesťanská misijní společnost.
Pokud nastanou důvody pro reklamaci, prosíme v prvé řadě o kontaktování telefonem. Domluvíme se se zákazníkem na dalším postupu.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

Identifikační a kontaktní údaje správce:

 • Křesťanská misijní společnost
 • IČ: 00539147
  DIČ: CZ00539147
 • Sídlo: Pod Náměstím 136/8, Praha 8
 • Provozovna a kontaktní adresa: Primátorská 41, Praha 8
 • e-mail: zimova@kmspraha.cz
 • tel.: +420284841922

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění, to je zpracování objednávky, její odeslání a doručení zboží, a případného řešení reklamací správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) osobní údaje zákazníka – kupujícího. Jedná se o tyto údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo, případně bankovní spojení.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy.

Správce neposkytne osobní údaje kupujícího jiným subjektům než smluvnímu dopravci, což je buď Česká pošta, a. s., nebo jiný smluvní přepravce. Těmto subjektům budou poskytnuty údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, případně e-mail a telefonní číslo.

Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží). Vzhledem k povinnosti uschovat účetní doklady a účetní záznamy (dle zákona o účetnictví, zákona o dani z přidané hodnoty) budou tyto údaje uloženy déle. Konkrétně po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Práva zákazníka ve vztahu k osobním údajům

Zákazník má mimo jiné právo:

 • na přístup k osobním údajům (informace o tom, zda a jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány a důvod jejich zpracování
 • na opravu, resp. doplnění nepřesných osobních údajů
 • na výmaz („právo být zapomenut“) v případě kdy již pominuly důvody a lhůty pro zpracovávání jeho osobních údajů
 • na omezení zpracování osobních údajů.

Zákazník tato svá práva může uplatnit písemně na adrese Křesťanská misijní společnost, Primátorská 41, 180 00, Praha 8, případně e-mailem na adresu ucetni@kmspraha.cz.

Správce bude reagovat na zákazníkovu žádost nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Odemkněte si kompletní obsah webu!

Všechny články ke čtení i poslechu již od 41 Kč/měsíc. První měsíc jen za 1 Kč!

Koupit předplatné