Skutečný život. Opravdová víra. Reálný Bůh.

Život víry je jediný český mezidenominační měsíčník.
Přináší povzbuzení ve víře, zvyšuje informovanost a ukazuje život z nových úhlů pohledu.

Kdo stojí za Životem víry?

Web Život víry provozuje Křesťanská misijní společnost (KMS), mezicírkevní organizace, která usiluje o prohloubení vztahů mezi křesťany a o proměnu společnosti evangeliem.

Cílem KMS je napomáhat duchovnímu růstu a vzdělání křesťanů. K tomu přispívá i pravidelné vydávání časopisu Život víry.

Náš příběh

KMS byla založena na sklonku roku 1989 a záhy, v září 1990, začala vydávat měsíčník Život víry. Na jeho obsahu se od počátku podílejí věřící z mnoha různých denominací, ať už jde o odborníky z různých oborů, duchovní i laiky. Díky tomu Život víry odráží pestrost církve v našich zemích.

Díky spolupráci s Rádiem 7 vychází Život víry od roku 2019 také v audioverzi. Internetová verze Života víry byla spuštěna v roce 2023.

Naše poslání

Život víry propojuje křesťany z českých a slovenských církví a společenství. Povzbuzuje je ve víře a přináší jim hodnotné informace s jasnou biblickou perspektivou. Ukazuje, jak evangelium proměňuje lidské životy a ovlivňuje naši společnost.

Ohlasy čtenářů

„Život víry je pro naši rodinu
velkým povzbuzením. Buduje
mosty mezi církvemi.“
Tomáš T., fyzik
„Je rozmanitý a věnuje se
aktuálním tématům.“
Ivana Š., překladatelka
„Díky audioverzi mám časopis
přečtený dřív než manželka.“
Tomáš D., botanik
„Inspirující čtení.
Vede mě blíž k Bohu.“
Milena V., obchodní asistentka

Náš tým

Mgr. Tomáš Coufal - šéfredaktor
Mgr. Kateřina Coufalová - redaktorka
Ing. arch. Tomáš Dittrich - redaktor
Mgr. Jitka Evanová - redaktorka
Lenka Zimová - předplatné, inzerce

Podpořili nás

Sledujte nás i na sociálních sítích:


Odemkněte si kompletní obsah webu!

Všechny články ke čtení i poslechu již od 41 Kč/měsíc. První měsíc jen za 1 Kč!

Koupit předplatné