Přehled článků Zaostřeno církev manželství LGBTQ+ láska

David Novák: Manželství, LGBT a církev. Je možné překonat příkopy?

Český parlament letos na jaře učinil kroky ke zrovnoprávnění stejnopohlavních svazků s manželstvím. Nechci se zabývat právním dopadem tohoto rozhodnutí ani diskusemi, které okolo jednotlivých návrhů vedli politici. Chci se na problematiku podívat z obecnějšího pohledu. Mají se křesťané, kteří vnímají svazek muže a ženy jako jedinou možnou formu manželství, tohoto zákona bát? Zlikviduje rodinu? Proč názory na LGBT rozeštvávají i křesťany a nejedna církev se kvůli této problematice rozdělila nebo dělí?

ilustrační foto Freepik

Audio pouze pro předplatitele

0:00 / 0:00

Nejprve stručně vyjádřím svůj postoj: Když čtu Písmo, vidím, že jednou z nejčastějších metafor vyjadřujících vztah mezi Hospodinem a Izraelem, Ježíšem a církví, je obraz ženicha a nevěsty. Argument, že se jedná o dobově podmíněný obraz, se mi nezdá správný, protože ve Starém zákoně byla běžná polygamie a v novozákonní době zase římský svět běžně praktikoval homosexuální vztahy. Písmo přesto volí obraz ženicha a nevěsty, jiná legitimní alternativa není ani naznačena.

Nelze očekávat, že se zákony budou řídit naší věroukou. A jsem za to vděčný.

Když se farizeové ptali Ježíše na rozvod, Ježíš je odkazuje ke stvoření Adama a Evy jako zakládajícímu aktu pro manželství. Proč se odkazuje na Adama a Evu, když je Starý zákon plný polygamie? Proč neodkazuje k manželství některého z patriarchů? Protože Boží ustanovení pro manželství je svazek muže a ženy.

Myslím si, že ani další texty nelze dekonstruovat jednoduchým tvrzením, že jsou dobově podmíněné. A nemy ...

Odemkněte si kompletní obsah webu!

Všechny články ke čtení i poslechu již od 41 Kč/měsíc. První měsíc jen za 1 Kč!

Koupit předplatné