Přehled článků Zaostřeno hudba chvály

Písně v Písmu (recenze)

Znalcům české worshipové scény není jméno Jana Knížka úplně neznámé. Už v 90. letech se podílel na projektu Celým srdcem, a to jako autor (napsal např. písně „Chválím, tebe chválím“ nebo „Díky, Pane, že jsi tady s námi“) i jako interpret na nahrávkách. Také pravidelně vede chvály ve svém domovském sboru (KS Praha).

Písně v písmu

Audio pouze pro předplatitele

0:00 / 0:00

Na svém prvním sólovém albu ovšem Jan Knížek přináší tvorbu specifickou: Prakticky všechny texty písní jsou doslovnými citacemi z ekumenického překladu Bible. Knížek tak navazuje na tradici, již u nás budovala např. skupina Oboroh nebo v Británii skotský zpěvák Ian White.

Písně na desce, které vznikaly v průběhu 30 let a rodily se mnohdy nesnadno (přece jen, jde o texty, jež se nerýmují a nemají pravidelný rytmus), působí lehce a svěže. Je až s podivem, že na ploše 46 minut posluchače nezatahá za ucho jediný přenesený důraz nebo nepřirozeně znějící frázování. Klobouk dolů! Jan Knížek sice na bookletu připisuje spoluautorství Duchu svatému, nicméně je zřejmé, že jeho hudební obdarování i textařská zručnost jsou mimořádné.

Zajímavý je výběr zhudebněných biblických pasáží: Jsou jak ze Starého, tak z Nového zákona, a jde nejen o Žalmy či notoricky známé citáty (Áronovo požehnání, Jan 3,16–17, Blahoslavenství, Modlitba Páně), které se zhudebňují nejčastěji, ale najdeme zde i verše z Přísloví, úseky z prorockých knih (Jeremjáš, Izajáš, Micheáš) nebo rozhovor Ježíše se zákoníkem (L 10,25–28). Dohromady album přináší patnáct písní plus instrumentální intro (to však považuji za postradatelné).

Zvuk nahrávky výrazně ovlivnil o generaci mladší producent a multiinstrumentalista Petr Šťastný (SouZnění, Kumšt...), který za přispění dalších hostů natočil hudební podklady a podílel se i na aranžích písní. Stylově deska osciluje mezi folkem (Modlitba Páně, Žena statečná) a umírněným popem, který zdobí zvuk akustické i elektrické kytary, kláves, houslí, saxofonu či flétny. Nezřídka jsou skladby dobarveny vícehlasy, jednou dokonce sborem. Za vrcholy alba považuji písně „Kéž bys protrhl nebesa“, kterou uzavírá hezké kytarové sólo, a sympaticky odpíchnutou „Neboť Bůh tak miloval svět“. Vyniká i rockovým sólem zdramatizovaná „Kdo vystoupil na nebe i sestoupil“.

Spolupráce obou zkušených muzikantů tedy přinesla dobré ovoce. Pokud jde o hudební nápady či nástrojové obsazení, zpracování je zdařilé a pestré. Opakovaně mám však při poslechu pocit, že aranže jsou zbytečně opatrné, jaksi „při zemi“. Přestože jsou skladby zručně vystavěny i provedeny, nemůžu se ubránit dojmu, že nejedna z nich by se dala víc vygradovat (delším sólem, zopakováním refrénu, výraznější dynamikou). Možná tvůrcům svazovala ruce myšlenka, že to, co má na albu dominovat, jsou texty. Tomuto záměru nakonec odpovídá i pěvecký projev Jana Knížka, který je přirozený, civilní, prostý exhibicionismu či nadbytečného patosu; to pomáhá soustředit se na poselství písní a vnitřně se k nim připojit.

Celková atmosféra desky je poklidná, byť pozorný posluchač zaznamená, že v textech leckdy probublává i jisté napětí – drama vztahu mezi člověkem a Bohem: vzájemné hledání, touha i bolest, důvěra i výzva k jednání. To ovšem nijak nenarušuje intimní dojem z nahrávky.
Z CD je cítit, že vzniklo z lásky k Bohu a jeho Slovu – a věřím, že tuto lásku probudí, resp. obnoví či posílí i v mnoha posluchačích. Doporučuji ho nejen pro vaše chvíle o samotě s Pánem. Pookřejí vaše uši i srdce. A možná se mimoděk naučíte zpaměti pár dalších veršů z Bible.
 


Jan Knížek: Písně v Písmu (Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel?), Rosa Media, 2022, celkový čas 46:21, 300 Kč

Odemkněte si kompletní obsah webu!

Všechny články ke čtení i poslechu již od 41 Kč/měsíc. První měsíc jen za 1 Kč!

Koupit předplatné