Přehled článků Zaostřeno duchovní dary uzdravení okultismus démoni nemoc

Peter Butt: Nepleťme si démonické projevy a nemoci

V průběhu let byla napsána celá řada knih, které se rozlišováním duchů a vymítáním démonů zaobírají. Proběhly různé konference a semináře. Během těch let jsem zažil rozličné důrazy, ale také výstřelky. Obávám se, že některé z nich byly kontraproduktivní a namísto vysvobození přinesly strach.

ilustrační foto

Někdy mi připadaly metody rozlišování kořenů určité duchovní aktivity spíše jako diagnóza než rozlišování. Říká se, že některé fyzické projevy jsou známkou démonického působení. Příliš se s tímto tvrzením neztotožňuji, protože v Bibli pro to nenajdeme žádný důkaz.

Pamatuji na jednu bohoslužbu zhruba před 30 lety, kdy jsem během chval cítil v rukách jakési mravenčení. Kazatel, kterému jsem se s tím svěřil, naznačil, že by to mohlo poukazovat na některé oblasti v mém životě, kde působí démoni. Souhlasil jsem, aby se za mě modlil, v této oblasti jsem byl úplným nováčkem. Nic se ale nestalo. Když tyto symptomy přetrvávaly i v dalších týdnech, rozhodl jsem se o tom promluvit s jedním lékařem. Ptal se mě, zda během chval zvedám ruce. A skutečně, poslední dobou jsme na rozdíl od dřívějška často mívali velmi dlouhé chvály, během kterých jsem měl ruce zvednuté nad hlavou. Vysvětlil mi, že mravenčení, které pociťuji, je jen důsledkem odkrvených dlaní, které jsem měl dlouhou dobu zvednuté nad hlavu. Nechci tvrdit, že fyzické příznaky s démonickým působením nemohou souviset, ale nelíbí se mi, když to někdo dává do příčinné souvislosti.

Démon, nebo jen nízká hladina cukru?

Je zajímavé, že nejen řecký termín pro duchy je v plurálu, ale také slovo, které překládáme jako „rozlišování“ je v plurálu. Myslím, že množné číslo je zde pro zdůraznění potřeby rozlišovat mezi lidským, démonickým a božským. Původcem jakéhokoliv jednání může být jeden z těchto duchů, popřípadě mohou působit v součinnosti. Dnes máme rozvinutou lékařskou vědu, a i když nám některé projevy mohou připadat jako démonické, ve skutečnosti mají jednoduché lékařské vysvětlení. Například chování lidí, kteří trpí cukrovkou, se může úplně změnit, pokud jim hladina cukru v krvi klesne pod určitou mez.

Viděl jsem normální, příčetné lidi, kteří se chovali způsobem, který by mohl být vykládán jako démonický, ačkoliv šlo jen o reakci na nízkou hladinu cukru v krvi. Tvrzení, že je takové chování či reakce známkou démonické posedlosti, jsou otřesná a vždy napáchala obrovské škody. Nedávno jsme pořádali konferenci na téma sexuální čistoty a i zde proběhly pokusy o vyhánění zlých duchů, protože si někteří mysleli, že za nečistým chováním je rovněž posedlost démony.

Jako kazatel jsem se několikrát setkal se situací, kdy se někdo pokoušel vyhánět démony z lidí trpících epilepsií. Jelikož z nich žádní démoni nevyšli a nic se nezměnilo, uvrhlo je to do zmatku a často i strachu. Přitom lze tento stav regulovat vhodnými léky. V těchto případech bychom se měli spíše modlit za uzdravení. Jsem přesvědčen, že k vyhánění démonů by mělo docházet pouze na základě rozlišování duchů. Aby mohli být lidé osvobozeni, musíme nejprve od Boha přijmout zjevení. Mohou samozřejmě existovat i určité projevy epilepsie, které mají duchovní pozadí. O to důležitější je tento dar správně používat.

 


Článek je ukázkou z knihy Petera Butta Duchovní dary v praxi.

Dary Ducha svatého měly v počátcích církve a v jejím následném růstu velký význam. Stejně jako dnes, i tehdy nezřídka vyvolávaly chaos a bylo potřeba se je naučit správně používat.

Peter Butt se ve své knize věnuje každému z devíti charismat vyjmenovaných v První Korintským 12 (dar jazyků, výklad jazyků, proroctví, slovo poznání, slovo moudrosti, rozlišování duchů, uzdravování, působení mocných činů a dar víry). Vysvětluje, o co jde, a pomocí biblických příkladů a vlastních bohatých zkušeností ukazuje, jak se v praxi projevují. Jeho přístup k darům Ducha je svěží a povzbuzuje k jejich novému prozkoumávání a používání.

Kniha vyšla v Nakladatelství KMS.

Odemkněte si kompletní obsah webu!

Všechny články ke čtení i poslechu již od 41 Kč/měsíc. První měsíc jen za 1 Kč!

Koupit předplatné