Přehled článků Téma Písmo manželství

Může se křesťan rozvést? A co o tom říká Bible?

Instituce manželství je v dnešní době pod silným tlakem. Rozvodovost vzrostla, a to i u církevních sňatků. Do sborů přicházejí noví lidé, kteří rozvodem prošli. Církev jim potřebuje sloužit. Pastorační praxe musí nutně vycházet z interpretace Písma, abychom (podle slov židovských rabínů) nedovolili, co je zakázáno, a nezakázali, co je povoleno.

IIustrační foto Catalin Paterau

Audio pouze pro předplatitele

0:00 / 0:00

Před 20 lety jsme řešili tento případ: Členka sboru si chtěla vzít muže, který se před svým obrácením rozvedl (žena ho opustila). Při diskusi ve staršovstvu padalo mnoho argumentů pro a proti. Nakonec jeden starší bratr podotkl, že Ježíš sice připouští rozvod v případě smilstva (Mt 19,9), ale nic neříká o novém sňatku. Tím pádem je to podle něj zakázáno a tento nový sňatek bude cizoložstvím. Ne všichni s ním ale souhlasili, včetně mě. V průběhu své kazatelské služby jsem se setkal s různými příběhy a různými pohledy na jejich řešení. Proto jsem se rozhodl tomuto tématu věnovat hlouběji.

Manželství není lidskou invencí, ale Boží. Novotného Biblický slovník připomíná, že manželství je nejstarším Božím řádem, ustanoveným ještě v ráji. První kniha Mojžíšova popisuje dvě zprávy o stvoření, resp. o ustanovení manželství. V 1M 1,26–28 Bůh stvořil člověka jako muže a ženu ke svému obrazu a dal jim dva úkoly: plození a vládu. 1M 2,4–25 popisuje, jak byl stvořen nejprve muž, ale byl s ...

Mohlo by vás také zajímat

Odemkněte si kompletní obsah webu!

Všechny články ke čtení i poslechu již od 41 Kč/měsíc. První měsíc jen za 1 Kč!

Koupit předplatné