Přehled článků Zaostřeno misie Afrika vedení

Když student učí pastory...

V našem evropském kontextu by těžko mohl student teologie předstoupit před dlouholeté pracovníky v církvi a učit je, co se píše v Pavlových pastorálních epištolách. To ale v Africe neplatí.

Školící centrum v Palabeku (foto archiv autora)

Audio pouze pro předplatitele

0:00 / 0:00

Zvlášť Jižní Súdán řeší spíše existenční problémy, takže na nějaké hlubší studium Bible není moc času. Příprava studijních materiálů nebyla snadná, protože jsme netušili, na jaké úrovni naši studenti budou, druhým problémem byl jazyk. Vyučování jsme vedli v angličtině a pro studenty jsme měli jako dárky připraveny studijní Bible v anglickém překladu NIV.

Když jsem seděl před první skupinkou, po vzájemném představování přišlo poznání, že moje příprava může sloužit pouze jako hrubá kostra vyučovacích hodin. Když jsem se na začátku první hodiny každé skupiny ptal, jestli přečetli celou Bibli, nebyl jsem překvapen, že to dosud nezvládl nikdo. I v případě Nového zákona byla odezva záporná. Z jejich odpovědí jsem pochopil, že moje obava, abych nebyl při výkladu příliš povrchní, byla zbytečná.

V první lekci jsem se studenty mluvil o termínech a tématech epištol. Druhou lekci jsem musel začít vysvětlením, že minule probíraná látka pro praktickou víru nemá příliš velký význam, ale že jsem považoval za důležité to s nimi probrat, protože jsou těmi, kdo pak učí druhé. A i když nebudou všechno do hloubky sami znát, měli by vědět, že to onu hloubku má. Doufám, že to pro ně bylo motivací, aby se dále vzdělávali. Setkal jsem se totiž s obavou, že by někteří mohli mít po absolvování týdenního kurzu dojem, že už se dál nic učit nepotřebují.

Za své vzala i moje důkladná kontrola biblického textu ve třech jazycích. Ačkoli měli být všichni účastníci schopni komunikovat v angličtině, ve dvou ze čtyř studijních skupin musel někdo překládat do akolštiny. To výklad natahovalo, navíc většina studentů používala Bible v akolštině, a tak například výklad slov „biskup“ nebo „diakon“, který byl opřený o anglický překlad a původní řecký text, najednou stál na vodě.

I přes tyto potíže ale považuji naše vyučování za úspěšné. Studenti měli o probranou látku zájem – málokdy jsme byli kvůli dotazům schopni dodržet konce vyučovacích hodin. Že probíraná látka nezůstala pouze v rámci vyučovacího bloku, jsme viděli jedno odpoledne, kdy jsme se pěšky vydali zkratkou k našemu ubytování. Cesta nás vedla okolo tukulu (chýše) jediné místní účastnice (všichni ostatní přijeli z Jižního Súdánu). Betty seděla venku na židli, na klíně měla položenou studijní Bibli a třem ženám okolo sebe předčítala a vysvětlovala pasáže z dnešního vyučování.


Bc. Lukáš Hamerník je studentem teologie na ETS.

Odemkněte si kompletní obsah webu!

Všechny články ke čtení i poslechu již od 41 Kč/měsíc. První měsíc jen za 1 Kč!

Koupit předplatné