Přehled článků Téma Písmo zamyšlení stáří

Jako bych se už díval na druhý břeh (Jak dobře zestárnout?)

Jeden z mých učitelů ve Spojených státech, patrně jeden z nejchytřejších lidí, které jsem poznal, se poté, co byl již delší dobu v důchodu, rozhodl, že zjednoduší svůj život. Vlastnil velkou cennou knihovnu. Miloval knihy. Všechny rozdal. A pak měl vzácnou, skutečně drahocennou sbírku známek v ceně milionů dolarů. Rozhodl se, že ji prodá a výtěžek daruje na křesťanskou službu. Důvěřoval ale špatnému člověku, který ho okradl a obohatil sám sebe. Tím kontrast mezi mým učitelem a mužem, který sobecky usiloval o svůj prospěch, snad ani nemohl být větší.

ilustrační foto Caroline Hernandez, Unsplash

Audio pouze pro předplatitele

0:00 / 0:00

Když jsem se to dozvěděl, uvědomil jsem si, že můj učitel bude v nebi bohatý. Je bohatý už dnes. To, na čem si vnějšně zakládal, svůj poklad, vyměnil za vnitřní poklad. Jeho srdce se stalo svobodným. Zůstalo mu to nejcennější, zůstal mu Ježíš. Pro mě to byl muž, který uměl dobře zestárnout.

Stáří je součástí cesty, kterou nás Pán vede. Před několika lety jsem si uvědomil, že do této fáze života vstupuji. Rozhodl jsem se na ni připravit tím, že si toto téma prostuduji v Bibli. Některé biblické postavy prošly posledním obdobím života vítězně, jiné zklamaly, dokonce se odklonily od Hospodina. Mnoho biblických postav dokončilo svoji cestu na této zemi věrně a jsou pro nás příkladem. Apoštol Pavel, apoštol Jan, Mojžíš, Jozue, Elijáš a mnoho dalších. Máme ale zaznamenány také příběhy těch, kdo závěr svého života nezvládli dobře: Šalomoun, Jóaš, Amasjáš. Z každého příběhu se můžeme poučit.

Projít závěrečným obdobím života není snadné. Naše doba zdůrazňuje výkonnost, nasazen ...

Mohlo by vás také zajímat

Odemkněte si kompletní obsah webu!

Všechny články ke čtení i poslechu již od 41 Kč/měsíc. První měsíc jen za 1 Kč!

Koupit předplatné