Pravidla pro psaní článků

Příspěvky do časopisu (např. svědectví, reportáže, povídky či recenze) můžete posílat e-mailem na adresu redakce@zivotviry.cz.

Podmínky publikování článků:

 • Články musejí být původní, autorské. Jejich první uveřejnění by se mělo uskutečnit v našem časopisu. (Není to však nutnou a nepřekročitelnou podmínkou. Pokud však články chcete zveřejnit i jinde, prosíme, abyste nás o tom informovali.)
 • Zasláním článku autor dává souhlas s jeho zveřejněním v časopisu Život víry (v tištěné, digitální i zvukové verzi) a ve spřátelených médiích (Křesťan Dnes, Rádio 7).
 • Články by měly být dlouhé maximálně 12 000 znaků (včetně mezer).
 • Redakce má právo zaslané příspěvky krátit a vybrat k nim vlastní titulky, popř. dodat mezititulky.
 • Články jsou zveřejňovány zdarma a není za ně vyplácen honorář. Autorům je zaslán jeden autorský výtisk časopisu.
 • Autoři zodpovídají za obsah článků, důvěryhodnost a původ faktů, citátů, fotografií aj.

Spolu s článkem nám prosím zašlete:

 • své jméno a příjmení včetně akademických titulů (povinné, zveřejňujeme; výjimkou jsou citlivá svědectví, která je možné publikovat i pod pseudonymem nebo anonymně),
 • církevní a sborová příslušnost (povinné, zveřejňujeme),
 • profese (podle potřeby zveřejňujeme),
 • kontaktní adresa (abychom vám mohli zaslat autorský výtisk, nezveřejňujeme),
 • portrétová fotografie (nepovinné, zveřejňujeme),
 • jiné fotografie (zejména pokud nám posíláte reportáž či zprávu o akci).

Fotografie prosím posílejte v maximálním rozlišení a bez dodatečných úprav (např. ořezů).

Odemkněte si kompletní obsah webu!

Všechny články ke čtení i poslechu již od 41 Kč/měsíc. První měsíc jen za 1 Kč!

Koupit předplatné