Přehled článků Aktuálně nekrolog pastorace psychologie

Zemřela Tony Kalmová – Holanďanka, jež měla v Čechách svůj druhý domov

V pátek 28. 6. ve věku 86 let zesnula Tony Kalmová – holandská sociální a pastorační pracovnice, která dlouhodobě navštěvovala naše země, přednášela zde a rozvíjela pastorační službu. Její české spolupracovníky o tom informoval její manžel Nanne.

Tony Kalmová (foto ŽV – Tomáš Coufal)

Tony Kalmová (* 18. 3. 1938) Československo poprvé navštívila v roce 1970. Ve svém posledním rozhovoru pro Život víry (ŽV 2022/6, str. 20) své tehdejší dojmy popsala takto: „Tehdy jsem byla mladá maminka se třemi dětmi a můj muž jel pracovně do Prahy jako zástupce nizozemské železniční společnosti. Měla jsem možnost jet s ním a těšila jsem se na volné dny bez dětí. Když jsem přijela, byl to pro mě šok: depresivní atmosféra, šedivé budovy, podmračení, skleslí lidé. Bylo to dva roky po pražském jaru, kdy s příchodem Sovětů padly všechny naděje. Vnímala jsem tady hlubokou touhu být aspoň nějak spojení se západním svobodným světem. A tak jsem sem později přivážela aspoň trochu radosti, když jsem třeba pro někoho přivezla džíny...“

V Praze se Tony seznámila s o generaci mladší výtvarnicí, s níž ji postupně spojilo pevné přátelství. Sama v té době prožívala období vnitřního nepokoje a duchovního hledání – mj. i v hnutí new age, zajímala se o transcendentální meditaci. Při návštěvě jednoho letničního sboru se ale setkala s Boží láskou a plně vydala svůj život Ježíši Kristu: „Při modlitbě jsem dostala do srdce radost a hluboko uvnitř jsem věděla: Tohle je naplnění mojí nejhlubší touhy. Otec, který ze mě má radost. Který neodsuzuje, ale má mě rád právě takovou, jaká jsem. Byla jsem tak moc vyčerpaná z toho, jak jsem se pořád snažila být veselá, a teď se ve mně otevřel zdroj radosti. Ta radost byla tak opravdová. Zůstávala ve mně. Vůbec jsem tomu nerozuměla, ale bylo to nádherné,“ popsala tuto zkušenost v knize Najít svou cestu.

Při svých dalších cestách do ČSSR se pak Kalmová spojila s místními křesťany, zvláště z Církve bratrské, rozvíjela zde pastorační práci a službu vnitřního uzdravení. V tomto úsilí ještě intenzivněji pokračovala po sametové revoluci a zvláště po roce 2000. Navázala spolupráci s Křesťanskou misijní společností a podílela se na pořádání konferencí o vnitřním uzdravení (např. Boží moc k proměně, Jak chutná cesta milosti, Cesta ke svobodě aj.). Tony Kalmová do Čech opakovaně přiváděla nejen nizozemský pastorační tým, který na konferencích nabízel pastorační rozhovory a modlitby, ale i významné zahraniční řečníky, kteří se problematice vnitřního uzdravení také věnovali, např. Signu Bodishbaughovou či Maria Bergnera z USA nebo Lin Buttonovou a Lisu Guinessovou z Velké Británie.

Sama Tony Kalmová také na konferencích opakovaně přednášela. Díky jejímu působení v ČR vznikl v roce 2014 spolek Immanuel, který pokračuje ve službě lidem k jejich duchovní obnově a vnitřní proměně. Dlouhodobou práci ČR Kalmová podporovala prostřednictvím organizace Pražské jaro, kterou založila.

„Bůh používá její osobnost, vzdělání, vyučování a duchovní dary k obnově, proměně a uzdravení srdcí těch, kterým slouží,“ napsal o ní v roce 2020 Karel Taschner (CB), bývalý ředitel Evangelikálního teologického semináře v Praze a spoluzakladatel spolku Immanuel. „Tony touží, aby lidé Boha poznávali nejen intelektem, ale také srdcem, v bezpečném prostředí přijetí, důvěry a svobody. Sdílí příběhy ze svého života i ze své pastorační služby. Snaží se zpřítomnit duchovní skutečnosti a pravdy pomocí symbolů, obrazů, hudby, tichého naslouchání Bohu, modliteb a také praktických cvičení. Ve své lásce k Bohu a k lidem je opravdová. A právě láska je tajemstvím, které otvírá lidská srdce. Při vyučování o pastorační péči využívá svých znalostí psychologie, teologie a uzdravující modlitby.“

Tony Kalmová zažila i těžké chvíle, když dlouhodobě bojovala s rakovinou a těžkými depresemi. Její svědectví o uzdravení si můžete přečíst zde.

Svůj životní příběh pak shrnula v knize Najít svou cestu, která vyšla v roce 2020 v Nakladatelství KMS. Svůj záměr a hlavní poselství knihy tehdy popsala takto:
„Chtěla bych, aby si každý mohl uvědomit, že jeho život má smysl, že má jedinečná obdarování a své místo na světě. ... Není to tak, že se Bůh na někoho podívá a řekne: ,Tenhle člověk káže, ten je úžasný, tamten jen pracuje v restauraci.‘ V Božích očích jsme vzácní všichni. Přála bych si, aby lidé při čtení knihy mohli prožít, že o nich Pán Bůh ví a že mohou mít svobodu být tím, kým je stvořil. A abychom měli oči otevřené pro to, co je v životě dobré, a přinášeli naději.“

Tony zemřela pokojně v přítomnosti manžela Nanneho, jejich dospělých dětí a jejich partnerů. „Nyní je v Božích rukou,“ napsal Nanne Kalma.


AKTUALIZACE: Vzpomínková bohoslužba na Tony Kalmovou se bude konat v sobotu 6. července v 11:00. Poté se její pohřeb bude konat ve 13:00 na hřbitově Den en Rust v Bilthovenu. Přímý přenos vzpomínkové bohoslužby bude možné sledovat zde.

 

Odemkněte si kompletní obsah webu!

Všechny články ke čtení i poslechu již od 41 Kč/měsíc. První měsíc jen za 1 Kč!

Koupit předplatné