Přehled článků Téma historie umění

Tomáš Dittrich: Čeští protestanté a baroko

Říká se, že čeští protestanté nemají baroko rádi. To je absurdní tvrzení. Čeští protestanté totiž nemohou baroko nemilovat, protože Komenského Labyrint světa je jedním z nejvýznamnějších barokních literárních děl. Také citová stránka zbožnosti Moravských bratří je vyloženě barokní. Averze českých protestantů k baroku vznikla z neporozumění.

Návrat marnotratného syna v podání protestanta Rembrandta van Rijn

Audio pouze pro předplatitele

0:00 / 0:00

Baroko různotvaré i propojené

Umělecké styly až do konce 19. století prostupovaly celou západní kulturou, napříč politickými celky, společenskými třídami i konfesemi. To je krásně vidět u tří nejznámějších barokních skladatelů: Johann Sebastian Bach byl luterán, Georg Friedrich Händel se narodil jako luterán, ale po přestěhování do Anglie se stal anglikánem a italský kněz Antonio Vivaldi byl pochopitelně římský katolík.

Baroko má mnoho tváří, ale také významné propojující momenty – jak formální, tak obsahové. Jen v architektuře tu existují enormní rozdíly mezi oblastmi. Francouzské, anglické, italské a dodávám i španělské baroko působí, skoro jako by to byly čtyři samostatné styly.

Protestantský i římskokatolický svět jsou v baroku propojovány citovou hloubkou a niterností, která vyrůstá z náboženského prožitku. Kupodivu mají během této doby v uměleckém projevu obě konfese víc společného než odlišujícího. Umělci chtějí víru vyjádřit emocemi, bez ohledu na t ...

Odemkněte si kompletní obsah webu!

Všechny články ke čtení i poslechu již od 41 Kč/měsíc. První měsíc jen za 1 Kč!

Koupit předplatné