Přehled článků Téma manželství pastorace domácí násilí

Ráchel Bícová: Dokud nás násilí nerozdělí?

Domácí násilí je téma, které bylo dlouho v rámci církve určitým tabu. („Takové věci se přece v církvi nemohou dít...“) Ve skutečnosti právě v oblastech, kterým se v církvi raději vyhýbáme, mohou být skryté hluboké problémy.

ilustrační foto Athena Sandrini / Pexels

Audio pouze pro předplatitele

0:00 / 0:00

Co je vlastně domácí násilí? Definic najdeme řadu, tato je myslím dobře výstižná: „Domácím násilím se zpravidla označuje týrání a násilné jednání odehrávající se mezi osobami blízkými, žijícími spolu ve společném bytě nebo domě, kdy jedna násilná osoba získává a udržuje nad druhou moc a kontrolu.“

V církvi jsou někdy ženy vyzývány, aby prostě „nesly svůj kříž“. Stáváme se tak spoluviníky týrání.

Všimněme si, že nejde jen o násilí jako takové, ale také o to, co tím násilná osoba získává: moc a kontrolu. Od běžného násilí se to domácí liší blízkostí a společným bydlením. Je samozřejmě hrozné, když nás někdo napadne na ulici, je to ale jednorázová událost. U domácího násilí se jedná obvykle o dlouhé roky. Specifikem je také stupňující se agresivita, skrytost, obtížná postižitelnost, často také pokračování i po rozchodu či rozvodu partnerů.
Neexistuje žádný typický pachatel domácího násilí ani typická oběť. Násilníci i oběti pocházejí z jakéhokoli sociá ...

Odemkněte si kompletní obsah webu!

Všechny články ke čtení i poslechu již od 41 Kč/měsíc. První měsíc jen za 1 Kč!

Koupit předplatné