Přehled článků Nad Biblí Písmo historie

Martin Luther a Jan Kalvín o Božím odvěkém předurčení

„Všichni nebyli stvořeni k témuž cíli. Někteří jsou předem určeni k věčnému životu, jiní k věčné záhubě,“ prohlašuje Jan Kalvín (Jean Calvin, 1509–1564) v „Instituci křesťanského náboženství“. Ví, že nauka o předurčení (predestinaci) je „labyrint, z nějž se lidská mysl nedokáže vyprostit“. To však pro něj není důvod, aby o ní pomlčel. Bůh nám přece ve svém Slově nezjevuje nic zbytečného. Jestliže se někdo proti dvojímu předurčení bouří, je to podle něj třeba přičíst na vrub lidské zkaženosti, která se opovažuje hádat s Bohem a obviňovat jej z nespravedlnosti.

Martin Luther, portrét od Lucase Cranacha (1472–1553)

Audio pouze pro předplatitele

0:00 / 0:00

V souladu se svým odvěkým rozhodnutím Bůh pouze některým umožňuje přijmout zvěst evangelia, u většího dílu lidstva však způsobuje, aby evangelium dopadalo na hluché uši. Takže si Bůh vlastně záchranu většiny lidí nepřeje? Nepřeje a nic nám do toho není, odpoví Kalvín. Bůh k tomu má své důvody, které není povinen člověku sdělovat. Je Stvořitelem a Pánem všeho, takže je zcela v pořádku, když se svými výtvory naloží dle svého uvážení. Třeba tak, že mnohé zničí. Nikomu přece nic nedluží – tím spíš, že všichni lidé jsou ve svém nynějším stavu vzhledem k Adamovu selhání vadnými výrobky. Proto Bůh zůstane spravedlivý, i když odsoudí všechny. Je milosrdný, vyvolí-li ke spáse alespoň některé.

Poté, co Kalvína ovládla myšlenka předurčení, již nedokázal číst biblické texty, aniž by ji do nich „včítal“.

Tyto úvahy se odvíjejí od Pavlova listu Římanům, listu, v němž reformátoři v 16. století – a před nimi Augustin (354–430), na nějž se často odvolávali –, nacházeli j ...

Odemkněte si kompletní obsah webu!

Všechny články ke čtení i poslechu již od 41 Kč/měsíc. První měsíc jen za 1 Kč!

Koupit předplatné