Přehled článků Příběhy všední život zamyšlení

Lukáš Sztefek: Tři modlitby na facebooku

Dobrým marketingem na sociálních sítích můžete vyhrát politické volby, zvýšit prodej vlastního výrobku, anebo způsobit, že se o vaši stránku budou v okamžiku zajímat tisíce lidí. Stačí znát jen ty správné fígle.

ilustrační foto Charles Lamb, Unsplash

„Dávejte si pozor, abyste nekonali svou spravedlnost před lidmi, jim na odiv... modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.“ (Mt 6,1.6)

Na sociálních sítích můžeme lehce podlehnout pokušení vytvářet falešné obrazy o sobě, skupinách či organizacích, které spravujeme, byť v dobrém úmyslu. Stejná událost se dá vyfotit tak, že sál vypadá plný, a přitom je naplněný jen z poloviny.

I z toho důvodu si před zveřejněním jakéhokoliv příspěvku na facebooku chci položit otázku: „Co chci doopravdy sdělit?“ Nejednou jsem musel svůj příspěvek smazat, neboť mi šlo více o mě než o to, co příspěvkem sděluji. Má první modlitba se týká tedy toho, aby věci, které mají zůstat skryté, zůstaly skryty.

„Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.“ (J 17,15)

Tato Ježíšova modlitba za učedníky mi dává svobodu sociální sítě aktivně používat, vstupovat do diskusí, sdílet své radosti a zápasy, komunikovat s přáteli. Modlím se za to, abych ze sociálních sítí neutíkal, ale měl od Boha moudrost, jak se v těchto vodách pod jeho ochranou pohybovat.

„Odvrať mé oči, ať nehledí k marnostem, na své cestě prosím obživ mě!“ (Ž 119,37)

Uprostřed kapitoly o cenění si Božího slova žalmista prosí za to, aby Bůh přenesl jeho pohled od marnosti k věcem, které přináší život. Jde o dvě fáze. Potřebuji odvrátit oči od bezcenných věcí, ne nutně špatných, které však nemají věčnou hodnotu k těm věcem, na nichž skutečně záleží a jež moje srdce naplní Božím slovem a zanechají prostor pro Boží cesty. Modlím se za to, aby ubýval čas, který trávím na facebooku sledováním zbytečností, a narůstal čas, který trávím v Boží přítomnosti.


Lukáš Sztefek, SCEAV Těrlicko

Odemkněte si kompletní obsah webu!

Všechny články ke čtení i poslechu již od 41 Kč/měsíc. První měsíc jen za 1 Kč!

Koupit předplatné