Přehled článků Téma církev vedení

Jak proběhlo „střídání stráží“ v KS Ostrava

Ostravský sbor patří k nejzajímavějším společenstvím v KS, která znám, i když jsem ho naposled navštívil před více lety. Tvořiví, různorodí vedoucí, nasměrování na Krista, služba v africkém Súdánu, pastorační obdarování původního pastorského páru Antonína a Světlušky Kratochvílových, to jsou věci, které mi utkvěly v paměti i v srdci. Kratochvílovi vedli sbor od roku 2004. A léta běží...

Ester a Pavel Kolegarovi (foto Marek Bužga)

Audio pouze pro předplatitele

0:00 / 0:00

O potřebě nástupce začal Antonín Kratochvíl uvažovat už dávno a od roku 2018 se za to začal pravidelně modlit. „Viděl jsem, že už dozrála doba mojí služby a je potřeba změna. Generační rozdíl začínal být dost znát,“ sdělil Životu víry.

Mládež ale nestála stranou. K tomu, aby se zapojili, pomohla i epidemie covidu-19. Zorganizovali technické týmy, nakoupili aparaturu a další přístroje a vzdělávali další. Rychle vznikly streamované bohoslužby, které sledovali i lidé zvenku. Mladí se také pustili do vedení shromáždění, dostávali důvěru dělat celé bohoslužby „na klíč“, také večery chval a modlitební setkání. Z dvacetiletých jsou zapojeni snad všichni.

Současný pastorský pár, Pavel a Ester Kolegarovi, před lety založili KS Jeseník a působili tam 24 let. O tom, že by šli do Ostravy, ještě nikdo neuvažoval. Než v září 2017 odjeli na rok do Spojených států na Školu služby HarvestNet International, se za Ester modlila Světluška Kratochvílová. „Najednou jsem jí řekla,“ vzpomín ...

Odemkněte si kompletní obsah webu!

Všechny články ke čtení i poslechu již od 41 Kč/měsíc. První měsíc jen za 1 Kč!

Koupit předplatné