Přehled článků Téma láska

Inspirace: Poklad, který se násobí sdílením

ilustrační foto Freepik

„Láska není z tohoto světa, ale nikde jinde ji nehledejte.“
Pavel Kosorin

„Pokud to s láskou myslíte vážně, začínáte vždycky u sebe.“
Pavel Kosorin

„Kdo řekl, že láska je slepá? Ta jediná vidí dobře: Objevuje krásy, kde druzí nevidí nic!“
A. Frossard

„Boží láska nemiluje to, co je hodné lásky. Ona tvoří věci hodné milování.“
Martin Luther

„Bůh vás nemiluje proto, že si lásku zasloužíte, ale proto, že milovat vás je součástí jeho povahy.“
Neil T. Anderson

„Jsem přesvědčen, že si tě Bůh nenajal jako nádeníka pro nějakou práci, ale že tě povolal za svého syna či dceru. Jeho láska k tobě není závislá na tom, zda mu sloužíš. A dokonce ani na tom, jak mu sloužíš.“
Jiří Dohnal

„Opravdovou lásku není možné načas zasunout do spodní přihrádky. Buď určuje všechno, čím jsi a co děláš, nebo to vůbec žádná láska není!“
Robert A. Cook

„Loďka lásky bývá vratká, víra nemá zadní vrátka.“
Václav Lamr

„Láska je jediný poklad, který se násobí sdílením. Je to jediný dar, který se zvětšuje, čím víc se rozdává.“
Bruno Ferrero

„Člověk je takový, jaké jsou jeho lásky.“
sv. Augustin

„Milovat znamená chtít, aby druhý zůstal svobodný.“
Michel Quoist

„Skutečná láska, to je potěšení z potěšení druhého, radost, která se ve mně zrodí při pohledu na jeho radost, štěstí, které pociťuji u vědomí, že on je šťastný. Potěšení z potěšení, radost z radosti, štěstí ze štěstí, to je láska, nic víc.“
Michel Tournier

„Rodina je společenská jednotka, kterou Bůh vymyslel proto, aby svět naplnil představiteli svého láskyplného charakteru.“
Henry Cloud, John Townsend

„Církev je prostor lásky, který vzniká tím, že ti, kteří přijali Boží lásku, se milují navzájem.“
Dan Drápal

„Láska existuje jen tak dlouho, dokud je v pohybu.“
Wolfhard Margies

„Díra v lodi koupel plodí. Díra v lásce – život v masce.“
Václav Lamr

„Tak jako neexistuje krajina spatřená z výše hor, pokud ji sám nevytvoříš namáhavým výstupem, stejně je tomu s láskou.“
Antoine de Saint-Exupéry

„Všemohoucího Boha uctíme nejlépe tím, že povedeme radostný život, vědomi si jeho nezměrné lásky.“
Juliana z Norwiche

„V hodině smrti, až spatříme Boha tváří v tvář, budeme souzeni podle lásky. Nebude platit, kolik jsme toho stihli vykonat, nýbrž s jak velkou láskou jsme to udělali.“
Matka Tereza

„Povinnost bez lásky činí mrzutým.
Odpovědnost bez lásky činí bezohledným.
Spravedlnost bez lásky činí tvrdým.
Moudrost bez lásky činí hrozným.
Přátelství bez lásky činí falešným.
Pořádek bez lásky činí malicherným.
Čest bez lásky činí domýšlivým.
Majetnost bez lásky činí lakomým.
Víra bez lásky činí fanatickým.
Život bez lásky je nesmysl.
Ale život v lásce je štěstí a radost.“
neznámý autor


připraveno ve spolupráci s Karlem Řežábkem

Odemkněte si kompletní obsah webu!

Všechny články ke čtení i poslechu již od 41 Kč/měsíc. První měsíc jen za 1 Kč!

Koupit předplatné