Přehled článků Zaostřeno Písmo církev

David Novák: Že je nás málo? Nevadí!

Výsledky posledního sčítání lidu potvrdily, že nejsme křesťanská země a že evangelikálních křesťanů je relativně málo. Další statistiky, které se týkaly víry, nechala vyhotovit KAM. Týkaly se religiozity mládeže a ukázaly, že mladých lidí hlásících se k víře je málo. Když jsem četl komentáře různých křesťanů, většina z nich se točila kolem otázky, co děláme špatně. Dovolím si přinést jiný názor: Vše je v pořádku.

ilustrační foto Timon Studler, Unsplash

Audio pouze pro předplatitele

0:00 / 0:00

Z příběhů Bible víme, že Bůh před sčítáním lidu varoval. Vidíme to např. v příběhu, kdy chce  David sčítat lid, resp. svoje bojovníky, ale jeho vrchní velitel Jóab ho od toho zrazuje:  Král poručil Jóabovi: „Spočítejte lid, chci znát počet lidu.“ Jóab králi namítl: „Nechť Hospodin, tvůj Bůh, zvětší lid, jak chce, třeba stokrát. Kéž na vlastní oči to král, můj pán, vidí. Ale proč král, můj pán, o to tak stojí?“ (1S 24,2–3)

Poté co David vojsko sečte, čteme: Ale potom měl David výčitky svědomí, že dal lid sečíst. David volal k Hospodinu: „Velmi jsem zhřešil, že jsem to učinil. Nyní, Hospodine, sejmi prosím ze svého služebníka vinu; počínal jsem si jako velký pomatenec.“ (1S 24,10)

Přestože si David uvědomí, co provedl, a kaje se, sčítání vyústí v tragédii: Lid postihne mor a mnoho lidí zemře.

Otázka zní: Proč by mělo být sčítání lidu nebezpečné? Co je v tom za hřích? Proč za to Hospodin Davida a Izrael tak přísně trestal? Abychom nalezli odpov ...

Odemkněte si kompletní obsah webu!

Všechny články ke čtení i poslechu již od 41 Kč/měsíc. První měsíc jen za 1 Kč!

Koupit předplatné