Přehled článků Kultura duchovní růst knihy vedení

Vést jako pastýř (recenze)

Celá kniha je koncipována jako rozhovor mladého začínajícího novináře s úspěšným vrcholovým manažerem těsně před jeho odchodem do důchodu.

výřez obálky

Manažer vzpomíná na svého profesora z magisterského programu (MBA), který se mu během studia osobně věnoval a předal mu určité principy vedení, přičemž jako obraz používal péči o stádo ovcí, které vlastnil. Rozdíl mezi jeho stádem a stádem, o které se majitel staral špatně, tehdy mladého budoucího manažera ovlivnil pro jeho celoživotní práci.

Přestože v knize nejsou přímo biblické odkazy, znalý čtenář za některými principy rozezná biblické příběhy a instrukce Pána Ježíše. Popis rozdílu mezi pastýřem a námezdníkem kopíruje biblické vyučování velmi přesně.

Manažer je přesvědčen, že mu jeho profesor předal zásadní věci pro práci vedoucího, a položil tak základy jeho úspěchu při budování firmy. Principy jako „poznej stav svého stáda“, „pomoz svým ovcím se s tebou ztotožnit“, „směřující berla“ nebo „srdce pastýře“ jsou obecně platné už po tisíce let. Fungují jak v byznyse, tak ve sboru či v neziskové organizaci. Nedostatek vůdců, kteří jsou ochotní vést jako pastýř a platit za to také nemalou cenu, je příčinou mnoha zanedbaných „stád“, tedy pracovních kolektivů ve světské i církevní sféře.

Při čtení jsem litoval, že jsem podobnou knihu neměl k dispozici na začátku své pracovní dráhy. Některé věci v ní uvedené jsem se naučil při studiu Bible a praxí. Některým věcem (proč se něco dařilo, a proč něco nikoli) jsem porozuměl až při jejím čtení.

Kniha je psána prakticky, s konkrétními příběhy a se shrnující tabulkou na konci každé kapitoly. Je užitečná pro každého, kdo je ve vedoucí pozici, a může mu pomoci stát se pastýřem jemu svěřeného „stáda“.

Kevin Leman a William Pentak: Vést jako pastýř
86 stran, Návrat domů 2021, 239 Kč

Tuto knihu si lze objednat v internetovém knihkupectví KMS.

Odemkněte si kompletní obsah webu!

Všechny články ke čtení i poslechu již od 41 Kč/měsíc. První měsíc jen za 1 Kč!

Koupit předplatné