Přehled článků Aktuálně akce sexualita pornografie

Intimita ovlivněná traumaty i výchovou

Poslední zářijovou sobotu se v brněnském sboru AC CityHouse konala konference „Intimita ve vztazích“ určená výhradně ženám. V programu slibovala přednášky o intimitě v jakékoli životní etapě, ať už pro svobodné, nebo vdané ženy, a také o manželském životě po několika dekádách; nabízela diskuse o nebezpečích, která se skrývají v pornografii.

foto z akce (zdroj CityHouse Brno)

Jako přínosné se ukázaly i dva semináře. Jeden z nich se zabýval překonáním sexuálního traumatu po zneužití nebo zneužívání, ten druhý nabídl zasvěcený pohled na sexuální výchovu dětí se záměrem je ochránit před nečistotou a špatným vlivem. V závěrečné talk show řečnice odpovídaly na anonymní otázky účastnic.

Veronika Štěpánová hovořila o důležitosti sebepřijetí, budování identity a nacházení smyslu života ještě předtím, než potkáme svého životního partnera. Povzbuzovala k víře, že Boží načasování je to nejlepší. Lucie Holden a Lenka Babáková se zabývaly rozkrytím negativních následků konzumace pornografie a sexuálního zneužití. Popisovaly cestu, která vede k uzdravení a napravení uspokojivého prožívání manželského života.

Intimita v životních fázích byla tématem odpolední přednášky Ivany Apetauerové a Hany Pinknerové. Zejména svědectví první jmenované svou otevřeností posluchačky naprosto zmrazilo. Příběh o manželství, které nestálo za nic, a které Bůh i přesto naplnil a podržel. Zkušenosti s dlouhodobým pěstováním intimity přinesly naději, že je možné žít sexuálně naplňujícím životem i ve vysokém věku. Semináře „Trauma a intimní vztahy“ Lenky Babákové a „Děti a objevování sexuality“ Lucie Holden probíhaly zároveň a bylo těžké se rozhodnout jen pro jeden z nich. Čas pro chvály a modlitby poskytl příležitost nechat promluvit hlas Ducha svatého.

Nevšimla jsem si, že by dosud bylo běžné, aby na církevní půdě měly ženy možnost slyšet otevřené, citlivé, odborné a duchovně pevně ukotvené informace o sexualitě, pornografii a sexuálních traumatech. Podle ohlasů účastnic soudím, že je to nejen žádoucí, ale i potřebné.

Odemkněte si kompletní obsah webu!

Všechny články ke čtení i poslechu již od 41 Kč/měsíc. První měsíc jen za 1 Kč!

Koupit předplatné