Přehled článků Téma hudba

Inspirace: Spojit se s Božím Duchem (citáty o chválách)

foto Pixabay.com

„To ty působíš, že chválit tě je nám potěšením; neboť tys nás stvořil pro sebe, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě.“
Augustin z Hippa

„Věříme, že jsme byli stvořeni, abychom oslavovali Boha a těšili se jím na věky. A je-li těch pár minut, které trávíme v jeho společnosti, pro nás spíš břemenem než potěšením, co potom? ... Co se dá nebo co by se mělo dělat s růžovým keřem, který nerad dává růže? Měl by je dávat povinně?“
C. S. Lewis

„Nejde o to, jaký hudební styl hrajeme, jestli hrajeme hlasitě nebo potichu, jestli hrajeme nové nebo staré písně. To, oč tu jde, je potěšení ze vztahu s Bohem, vyjádření naší lásky k němu a radost z jeho lásky, z jeho milosti a milosrdenství. Bez vztahu jsou chvalozpěvy bezobsažné. Bez vztahu je setkávání ve sboru nesmyslné.“
Noel Richards

„I když je hudba úžasným projevem uctívání, není jeho podstatou. Podstatou uctívání je, když se naše srdce s duší a vším, co je v ní, spojí ve zbožné úctě s Božím Duchem.“
Darlene Zschechová

„Kde nezpívá srdce, tam je píseň toliko hnusnou lidskou sebechválou.“
Dietrich Bonhoeffer

„Chvály vzdávané společenstvím jsou výrazem oddanosti (či nedostatku oddanosti) tohoto společenství Bohu.“
John de Jong

„Nemůžeme Boha přimět, aby něco udělal, ale můžeme mu k tomu dát prostor. Někdy můžete při chválách začít a mít pocit, že Bůh snad ani není v místnosti, ale ve chvíli, kdy končíte, cítíte jeho přítomnost.“
John Watson

„Myslím, že jsme omylem považovali čas pro zpěv a hudbu za uctívání. Uctívání je mnohem víc. Patří k tomu také služba, životní styl, postoj srdce a činy, které děláš. O těchto věcech však nezpíváme. Nezpíváme o misii tolik, kolik bychom měli, nezpíváme o poslušnosti, o zlomenosti, o lásce k bližnímu, o pomoci...“
Bill Drake

připraveno ve spolupráci s Karlem Řežábkem

Mohlo by vás také zajímat

Odemkněte si kompletní obsah webu!

Všechny články ke čtení i poslechu již od 41 Kč/měsíc. První měsíc jen za 1 Kč!

Koupit předplatné