Přehled článků Nad Biblí duchovní život Písmo

Apoštolský a prorocký základ církve – co tím Pavel vlastně myslel?

Apoštolský a prorocký základ je v Bibli zmíněn jen jednou, v listu Efezským 2,20. V posledních desetiletích se tento pojem stal zhusta přetřásaným tématem, a to navzdory tomu, že chybí jasná představa, co tím Pavel myslel. Je to snad tak, že když se sbor zakládá tím správným způsobem, přijedou apoštolové a proroci a vytvoří základ společenství a na to teprve navazují další, kteří v budování sboru pod jejich dohledem pokračují?

(foto Aaron Burden, Unsplash)

Audio pouze pro předplatitele

0:00 / 0:00

To by znamenalo, že by apoštolská i prorocká služba byla důležitější než ostatní tři služebnosti (učitelé, pastýři a evangelisté). Z Bible ale nevíme o zakládání sborů apoštoly a proroky, ale jen apoštoly.

Obvyklé konzervativní vysvětlení, že proroci znamenají Starou smlouvu, kdežto apoštolové Novou, neobstojí: Apoštolská složka základu je jmenována jako první.

Při pátrání po tom, co to je apoštolský a prorocký základ, musíme nejdřív prozkoumat, jestli to je pojem, který se v listu Efezským mihne jen tak bez vysvětlení, nebo jestli je součástí širší myšlenky, kterou se list Efezským zabývá. Od čtrnáctého verše do konce druhé kapitoly používá Pavel příměry ze stavebnictví: „Kristus zbořil rozdělující hradbu“ (v. 14), „byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš“ (v. 20). Úhelný kámen, to byl ,základní kámen základu‘, od něj se stavba rozměřovala a odvozovala, v něm „se celá stavba spojuje dohromady ...

Mohlo by vás také zajímat

Odemkněte si kompletní obsah webu!

Všechny články ke čtení i poslechu již od 41 Kč/měsíc. První měsíc jen za 1 Kč!

Koupit předplatné