Vkládání letáků

 

Ceník vkládané inzerce: 

  • jeden list do velikosti A4 – 2 Kč/ks
  • větší velikost nebo vícelisté materiály do 20 g – 3,50 Kč/ks
  • větší velikost nebo vícelisté materiály 21–50 g – 4,90 Kč/ks

Pokud je součástí vkládaného letáku složenka nebo jde o materiál fundraisingový, je cena zvýšena o 4 Kč/ks. Samostatné složenky nevkládáme.

Aktuální náklad časopisu Vám sdělíme při Vaší objednávce.

Uzávěrka
objednávek vkládané inzerce je 20. dne předchozího měsíce.
K tomuto datu je nutno dodat materiály pro vkládání do kanceláře KMS (Primátorská 41, 180 00 Praha 8), popř. dle individuální dohody.

Slevy za opakovanou vkládanou inzerci (může jít i o odlišné letáky v jednotlivých číslech):

  • Inzerce 2x za sebou – 10 %
  • Inzerce 3x za sebou – 20 %
  • Inzerce 4x za sebou – 25 %
  • Inzerce 5x a více za sebou – 30 %
  • Inzerce 3x, ale NE za sebou – 15 %
  • Inzerce 4x, ale NE za sebou – 20 %
  • Inzerce 5x a více, ale NE za sebou – 25 %

Do objednávky je třeba napsat počet opakování a ve kterých měsících budou letáky vloženy.
Slevy se uplatňují na celkovou cenu za objednávku. Slevu nelze uplatnit zpětně.


 
 
 
 
Kontakt

Křesťanská misijní společnost
Primátorská 41
180 00 Praha 8

Facebook ZV

Klasická verze webu

tel.: 284 841 922

predplatne@zivotviry.cz (L. Zimová)
redakce@zivotviry.cz (T. Coufal, T. Dittrich, K. Coufalová)
inzerce@zivotviry.cz (L. Zimová)