Přehled článků Česká církev akce Izrael

Společně na podporu Izraele a proti antisemitismu

Federace židovských obcí v ČR (FŽO) uspořádala 1. 11. na Staroměstském náměstí v Praze veřejné shromáždění na podporu Státu Izrael pod názvem „Společně pro Izrael“.

foto z akce (autor Barbora Matějková)

Jejím cílem bylo vyjádření solidarity obyvatelům Izraele a upozornění na celosvětový nárůst antisemitismu. Shromáždění na svých webových stránkách podpořila mj. také česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ).

„Je to těžký čas pro Izrael, židovskou komunitu po celém světě a také pro Palestince, kteří mají právo na sebeurčení bez teroristů. Tato válka začala nepředstavitelným barbarským útokem Hamásu, který je výhradně zodpovědný za rozpoutání násilí a za všechny oběti na obou stranách. Izraelských i palestinských civilních obětí bez rozdílu litujeme a vyjadřujeme soustrast jejich blízkým,“ řekl v úvodní řeči předseda FŽO Petr Papoušek.

Na něj navázal premiér Petr Fiala, který mj. zdůraznil, že Izrael potřebuje přátele a Česká republika bude jedním z nich. Mezi dalšími vystoupila např. předsedkyně České unie židovské mládeže a studentka FF UK Emma Günsberger, která hovořila o nárůstu verbálních útoků ze strany spolužáků i některých vyučujících: „Válka mezi Hamásem a Izraelem si již pomalu nachází cestu i na české univerzity. Máme strach.“

Modlitbu za mír v Izraeli pronesl učitel Lauderových škol Omer Tal a celé shromáždní zakončil modlitbou kadiš vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon. Shromáždění se zúčastnilo několik stovek lidí, mezi nimiž bylo mnoho modlících se křesťanů.

Ekumenická rada církví odsoudila relativizaci viny

Odsouzení terorismu a podporu Izraeli v souvislosti s napadením islamistickým hnutím Hamás 7. 10. vyjádřila také Ekumenická rada církví v ČR (ERC). Ve svém prohlášení z 30. 10. mj. uvedla, že „se nás dotýká, když jsou Židé, naši starší spolubratři ve víře v Boha, terčem násilí a projevů nenávisti, jak v Izraeli, tak jinde ve světě, včetně naší země“.

ERC reagovala také na názory a dezinformace šířící se na sociálních sítích a ve společnosti: „Odmítáme zpochybňování či relativizaci teroristického útoku proti izraelským civilistům a odsuzujeme šíření dezinformací, kterého jsme v souvislosti s ním svědky. Pamatujeme v modlitbě na všechny oběti a jejich blízké, prosíme Boha za mír a zastavení utrpení všech nevinných civilistů bez rozdílu, zároveň však trváme na tom, že morální odpovědnost za konflikt nese v první řadě agresor.“

Celé prohlášení si lze přečíst na www.ekumenickarada.cz

Odemkněte si kompletní obsah webu!

Všechny články ke čtení i poslechu již od 41 Kč/měsíc. První měsíc jen za 1 Kč!

Koupit předplatné