Přehled článků Téma Písmo zamyšlení sny

Miloš Kačírek: Máme věnovat pozornost tomu, co se nám zdá?

„Kde mnoho snů, tam samá pomíjivost, samá prázdná slova. Ty se však boj Boha!“ Tímto veršem končí oddílek o mnohomluvnosti před Bohem z knihy Kazatel (Kaz 5,6). Verš naznačuje, že člověk může být mnohomluvný i skrze sny, a to vede k prázdným slovům. Znamená to, že se sny nemáme pracovat, abychom se nedostali do marnosti?

ilustrační foto Alexandra Gorn, Unsplash

Audio pouze pro předplatitele

0:00 / 0:00

Jak je to vlastně s množstvím snů, které se lidem zdají? Podle vědeckých bádání se sny nejvíce zdají v režimu hlubokého spánku, kdy se spícímu člověku rychle pohybují oči (tzv. fáze REM – Rapid Eye Movement). Během této fáze spánku se prý každému člověku zdá několik snů a tato fáze nastane průměrně třikrát až čtyřikrát za noc. To znamená, že každý člověk má asi 1000 až 5000 snů za rok! Pokud byste chtěli vykládat jenom své sny, museli byste každý den stihnout vyložit přibližně tři až 15.

Na toto téma se v Jóbovi 33,14–17 dozvídáme: Vždyť Bůh promluví jednou i podruhé, ale člověk to nezpozoruje. Ve snu, v nočním vidění, když hluboký spánek padne na lidi, v dřímotách na posteli. Tehdy to lidem dá na vědomí a zapečetí je v tom, o čem byli poučeni, aby odvrátil člověka od jeho špatného díla a vzdálil pýchu od muže. Ve starověku určitě neměli vědecké poznatky o snech, jaké máme dnes my. Přesto pisatel knihy Jób věděl, že sen se zdá ve fázi hlubokého (REM) spánku ...

Mohlo by vás také zajímat

Odemkněte si kompletní obsah webu!

Všechny články ke čtení i poslechu již od 41 Kč/měsíc. První měsíc jen za 1 Kč!

Koupit předplatné